Russisk alliance dating dating escort service washington dc

For selv om det er en gammel indsigt at ondskab ikke er et videnskabeligt ord, så antager alt for mange at videnskaben udspringer af eller fordrer et sæt normer, der er identiske med de liberale og sociale normer man har lært at holde kære. ” er et ofte brugt meme der deles på sociale medier om resultater eller undersøgelser, der synes at påvise en ønskelig udvikling eller blot peger mod en større verden.

Videnskab som en trættende metode, med endeløse forsøg og pertentlig kildehenvisning, der, hvis alt går vel, fører een derhen, hvor realiteterne bor har ikke noget at sige, hvor fortællingen om videnskabens revolutioner er fortællingen om den sociale progression.

russisk alliance dating-78

Identitet er her, selvfølgelig ikke en personlig identitet, thi da kunne der ikke politiseres, men en gruppe-identitet af evigt afskallende subgrupperinger, som afroer, lebber, transkønnede, klammoer osv, grupper, der imodsætning til individder, alle kan beskrives som en modsætning til ‘den hvide mand’ og det ‘hvide privilegium’. At et overdrevent fokus på race, etnicitet, køn i sig selv fremmer et ‘racialiseret’ klima forstår venstrefløjen ikke, mens den har har travlt med at beskytte sig mod den tanke at siden mennesket nu kommer i lidt forskellige udgaver at de så også kunne tænkes at have lidt forskellige kompetencer - målt påp populationer, naturligvis.

Denne kamp mod den hvide dominans på en gang har en klar målsætning og samtidig er helt blind for at de selv forstærker den racistiske fortælling, som deres påståede indignation udspringer af.

Daily Caller giver et sørgeligt eksempel, hvor det at komme til tiden og passe sine studier er et udtryk for en hvidhed der undertrykker ikke-hvide, fordi de åbenbart ikke er i stand til….

“Education is not about the mere reproduction of knowledge,” Hackman said. And as a result, we have to have [teaching] students becomes activists as well as teachers.” Creating educators who are proper activists, Hackman continued, means training them to not only to encourage diversity but also to engage with the systemic oppression she says is pervasive in the entire educational system.

Udvalget Vedrørerende Videnskabelig Uredelighed led et nederlag til professor Helmuth Nyborg i Landsretten 30 marts.

UVVU havde påpeget at Nyborg dels ikke havde krediteret en bidragyder til en videnskabelig artikel og at Nyborg ikke havde korrekte kildehenvisninger.

Dette er også for dårligt, men “Landsretten finder på denne baggrund imidlertid, at det ikke med den fornødne klarhed kan lægges til grund, at Helmuth Nyborg ved at undlade at anføre Jørn Ebbe Vig som medforfatter forsætligt eller groft uagtsomt har forfalsket eller forvredet det videnskabelige budskab” Det sidste er sagens kerne, selv om UVVU fire medlemmer argumenterer for det modsatte i en bitter kronik i Jyllands-Posten.

Nyborg vækker kun UVVUs opmærksomhed fordi han forsker i racer og genernes indflydelse på intelligens og herpå konkluderer at venstrefløjen har sat Danmark på en farlig kurs med dens drøm om en multikulturel og multiracial fremtid.

In Hackman’s telling, virtually everything associated with being a good student in modern education is actually just a tool of racist white supremacy. public education: Individual assessments, competition, outcome over process (I care more about your grades than how you’re doing), ‘discipline’ where we care more about your attendance and making sure you’re not tardy than we care about your relationships …

“The racial narrative of White tends to be like this: Rugged individual, honest, hard-working, disciplined, rigorous, successful,” she said. proper English must be spoken (which is just assimilation into standard U. dialect), hierarchical power structure, and heavy goal orientation.” While the traits listed may simply be regarded as positive traits for success in the modern world, Hackman described them as specific cultural traits chosen and emphasized to favor whites to the detriment of non-white groups, who are forced to assimilate white traits such as good discipline and goal orientation or else be left behind.

Heather Hackman, ja selvfølge en kvinde, fortæller endda at det for hende er ligegyldigt i hvilken form en opgave besvares.

Comments are closed.